Két év hosszabbítás a kutakra

2019. January 10., Thursday 06:15

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelete 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is.

Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 28.§ (7) bekezdést mely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat, akik a vízgazdálkodási törvény e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Erről értesült a lakosság a 2018. év második felében a médián keresztül.

Figyelemmel az időközben megszületett Alkotmánybírósági döntésre is, a közelmúltban a Kormány két intézkedést tett:

- azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senki ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszakot 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

- ezzel egyidőben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan elfogadásra kerül egy olyan átfogó jogszabály módosítás, amely az illegálisan épített (mind az ásott, mind a fúrt) kutak engedélyeztetésére speciális eljárást fog biztosítani.

Kevesebb