Álláskeresők segítése

2018. July 7., Saturday 07:36

Az Európai Szociális Alapból és a Magyar Állam társfinanszírozásából támogatott projekteknek köszönhetően a megye vissza nem térítendő támogatásokban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (röviden TOP) keretében. A projektek célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacon való elhelyezkedését.

Jó hír, hogy a projektek tervezett megvalósítási időszaka több esetben kibővült. 2018. október 31. a zárás a Kisbéri járás esetében (önálló projekt), illetve meghosszabbítás, második projekt indítás keretében 2020. december 31. a Kisbéri, Esztergomi, Oroszlányi, Tatai, Tatabányai járásban. A Tatabánya városában élő, célcsoportba tartozó álláskeresők, illetve az őket foglalkoztatók számára 2021. szeptember 30-ig állnak rendelkezésre a projekt szolgáltatásai.

A projektbe bevonható célcsoportok: alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettségűek, szakképzettség nélkül), 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők, 50 év felettiek, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, közfoglalkoztatottak, vagy elavult szakképzettséggel rendelkezők (van szakképzettségük, de azt több, mint 10 éve szerezték), vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, de gyakorlattal nem, vagy szakképzettséggel nem rendelkeznek, megváltozott munkaképességű személyek, roma nemzetiséghez tartozó személyek, inaktívak.

Az ügyfelek adott projektbe történő bevonását, valamint a támogatások megítélését a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal az álláskereső ügyfél lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes Járási Hivatalának (esztergomi, illetve dorogi hivatal, Kisbéri, Komáromi, Oroszlányi, Tatai, vagy Tatabányai Járási Hivatal) Foglalkoztatási Osztálya végzi, további információ az osztály munkatársaitól kérhető.

A járási hivatalok elérhetőségei az alábbi honlapon olvashatóak: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/komarom-esztergom-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

A projektekkel kapcsolatban részletesebb információ a www.kemkh.hu oldalon található.

Kevesebb