Számlája érkezik!

2017. June 6., Tuesday 18:24

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására, az állam koordináló szervezetet hozott létre.

2016. április 1. napjától a hulladékszállítási díj számlázását, a díj beszedését a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. vette át.

A 2016. IV. negyedévre kiállított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák technikai okok miatt nem kerültek kézbesítésre.

A társaság kéri a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a 2016. IV. negyedévre vonatkozó számlák esetében befizetéseiket a fizetési felszólító kézhezvételét követően 8 napon belül szíveskedjenek teljesíteni! 2017. május 31-ét követő 45 naptári napon belül az NHKV Zrt. nem kezdeményezi a követelés NAV részére történő átadását.

Számlamásolati igényükkel kérjük, forduljanak bizalommal a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-hez az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

A korábban kiküldött felszólító levelekből eredő esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kevesebb