Nem csak a húszéveseké a világ...

2023. October 9., Monday 06:50

Generációk találkozójának is nevezhetnénk Vértessomlón azt a több mint fél évszázados múltra visszatekintő ünnepi eseményt, amely során a szép korúakat köszöntik a településen. Bár az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjának, a Vöröskereszt vértessomlói alapszervezete már a hatvanas években megteremtette az októberi köszöntés hagyományát.

A rendező szervezet titkára, Golda Zoltánné ezúttal is elégedetten fogadhatta a Művelődési Házban a vendégeket, akiket valóban a falu apraja-nagyja ajándékozott meg szívből jövő, szeretettel összefűzött műsorával. A nagyjából másfél órás köszöntő műsor alatt színpadra léptek az általános iskolások, a nemzetiségi dalkör, valamint a nemzetiségi táncegyesület kicsi és ifjúsági csoportja.

Az év minden napján szeretettel gondolunk mindannyian az időseinkre, hiszen megtanították nekünk azokat az alapfontosságú dolgokat, mint a gondoskodás, becsület, szeretet… megtanították a másokra való odafigyelést, tiszteletet, alázatosságot. Olyan értéket adtak és adnak át, amit mi is továbbadunk gyermekeinknek, unokáinknak – hangzott el a titkártól, aki Aranyosi Ervin: „Angyali gondolatok” című versével érzékeltette napjaink anyagias világának igazi értékét: Nézem a sok embert, valamit keresnek! Ám nincs eredménye, amíg nem szeretnek! Hiába a sok dísz, gazdag, szép ajándék, mikor más célt szolgál, mögöttük a szándék. Pénzben mért szeretet, anyagias vágyak, görbe tükrei egy eltorzult világnak. A mosoly, az öröm, egymás ölelése, – önző világunkban, vajon nem kevés-e? Vajon hová bújt el az igazi érték, a szív gazdagságát, sosem pénzben mérték. A szeretetet kéne végre megtalálni, szebb világban élve boldogokká válni! Figyelmet és időt kéne többet adni, minden körülményben embernek maradni!

Dr. Hidas János elnök köszöntőjében – folytatva a költő gondolatmenetét – a személyes találkozások, a család és a szeretet fontosságát emelte ki, hiszen, mint mondta, a család a legfontosabb az életben. Az ünnepről így fogalmazott: ez csak egyetlen nap, amikor kiemelt figyelem irányul az idősekre, de ennek a figyelemnek, szeretetnek, gondoskodásnak az év valamennyi napján jelen kell lenni az életünkben.

Igó István polgármester a Művelődési Ház közelmúltban lezárult megújulásáról is szólt, amely az energetikai korszerűsítés mellett – a szép korúak és a mozgásukban korlátozottak érdekében – az akadálymentes megközelíthetőség és mellékhelyiség kialakítását is tartalmazta. A településvezető a falu valamennyi idős lakója számára azt kívánta, hogy az előttük álló évtizedek teljenek egészségben, boldogságban, szeretteik körében, s hogy még sokszor találkozhassanak ilyen körben az októberi ünnepségen.

Rohan az idő... Megállítanám, de nem lehet… idézte Koncz Zsuzsa népszerű slágerének sorait Rorhbacher János helyettes plébános, majd azonnal Aradszky Lászlóét: Nem csak a húszéveseké a világ. Az úton poroszkál egynéhány korosztály... Az atya beszédében így fogalmazott: a műsort nézve a lelkemben kinyílt egy emlékkönyv a végén: egy rajzolt nagy szívecskével. Láttam a gyerekeket, idősebbeket, és életre kelt az emlékkönyv, amit mindannyian visszalapozhatunk... Nem vagyunk öregek, örök fiatalok vagyunk. A külső más, a lelkünk örök fiatal...

A rendezvény részeként hagyományosan a jelenlévő legidősebb falubelieket külön is köszöntötte a polgármester és a titkár: a 87 esztendős Kalocsainé Németh Margitot és Zentai Jánost, aki 89 éves, majd következett az ízletes vacsora előtti nyitány, a generációk, nagyszülők, unokák közös tánca.

Köszönet az Idősek Napi rendezvényhez nyújtott munkáért, támogatásért, hozzájárulásért a Vöröskereszt Somlói Alapszervezetének tagjainak, az önkormányzatnak, a Kuratórium Bizottságnak, a Kesztler Klíma Kft-nek, Vértes Villany Kft-nek, Dr. Hidas Jánosnak és feleségének, Koller Tibornak, Kianek Dávidnak, Krüpl Attilának, Linczmayer Andreának, Kesztler Györgynek, Éliás Zoltánnak, Hartmann Ferencnek, Richter Ferencnek, Liget Jánosnak, Hartdégen Józsefnek, Pfiszterer Erzsébetnek, a Császári Pékárú Sütő Kft-nek, a Geláto Kft-nek, a Batin Glóriának, a Sportkörnek, a fellépőknek a műsorért, és a helyszín biztosításáért Berky Bélánénak.

Az esemény képeit a Galériában tekintheti meg.

Kevesebb