Az avar és kerti hulladék szabadban történő égetésének szabályai Vértessomlón

2022. September 13., Tuesday 06:00

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdés hatályos rendelkezése szerint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

Vértessomlón az avar és kerti hulladék szabadban történő égetéséről alkotott helyi rendelet szerint a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése belterületen hétfőn, szerdán, pénteken 16 és 20 óra között, szombaton 8-tól 10 óráig engedélyezett. Ettől eltérő időben, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, valamint vasárnap, és nem kedvező meteorológiai viszonyok során tilos a nyílt téri égetés!

Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. Az avar és a kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Nagy mennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék égetése tilos. Az égetés során a helyben (telken belül, illetve azt határoló közterületen) keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (benzin, gázolaj) légszennyező vagy bűzös segédanyag nem használható.

Kevesebb