Kedvenceink érdekében

2021. October 3., Sunday 19:59

Október 4-e az állatok világnapja. Ebből az alkalomból adta ki a rendőrség a kedvencek tartására vonatkozó tájékoztatóját, ami a 41/2010.(II.26) Kormányrendeleten alapul.

Magyarországon közel másfél millió él és több tízezerre tehető a kóbor kutyák száma. Rajtuk kívül számos más állatfajba tartozó kedvenc is él az otthonokban. Az állattartás során az állattartóknak jogi szabályok keretei között úgy kell tartaniuk kedvenceiket, hogy tartásukkal másokat ne zavarjanak, ne veszélyeztessenek.

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokás-rendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A kedvtelésből tartott állatot és az állat-tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. A tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

Tilos:

Amennyiben ebet futólánccal kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. A csoportosan tartott állatok esetében a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyekhez.

Ebet eladni, ill. tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító, bőr alá ültetett mikrochippel lehet. 2013. január 01-től kötelezően előírt azonosító eszköz.

Belterület közterületén, erdőben, természetvédelmi és vadászterületen, kivéve a kutyafuttatásra kijelölt területeket, ebet csak pórázon lehet vezetni. Ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Amennyiben az eb más állatra és emberre veszélyes, támadó magatartású, a szájkosár használata kötelező.

Szájkosarat kell használni tömegközlekedési eszközökön, – ez alól kivétel a mozgáskorlátozottakat segítő kutya valamint a vakvezető kutya – vagy ha veszélyes minősítésű kutyát viszünk ki közterületre.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről.

KEM-RFK

Kevesebb