Kereszt fogadja az érkezőket

2020. November 29., Sunday 18:55

Krüpl Etelka, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte annak a szűk körű ünnepségnek a résztvevőit, amelyen felavatták a község határánál azt a keresztet, ami köszönti az érkezőket, és búcsúztatja a távozókat.

A szigorú biztonsági szabályok betartásával megrendezett eseményen ott volt – többek mellett – Igó István polgármester is.

Mint az elhangzott, Vértessomlóra 1734-ben Gróf Eszterházi József katolikus németeket telepített be. A letelepedés idején egy düledező erdőszéli kápolna állt a mai község Várgesztes felőli végében, mellette magányos remete élt. Esterházy gróf látva a németek vallásosságát, illetve maga is vallásos neveltetésben részesült, nagyobbíttatta, bővíttette a romos kápolnát. 1875-ben készült el egy egységes szerkezetű barokk stílusú templom, amely műemlékvédelem alatt áll.

A lakosok egykor a település elejére, a falu határánál keresztet állíttattak, jelezve az érkezőnek, hogy itt katolikusok laknak. A faluból való távozásukkor itt megálltak, fejet hajtottak keresztet vetettek, imádkoztak és kérték Jézus áldását útjukra. Ugyanezt tették hazaérkezésükkor is, hálát adva az Úrnak, hogy szerencsésen hazaérkeztek.

Most, a település Környe felé eső részén, az út mentén álló homokkőből, illetve kőporból épült igencsak leromlott, kitöredezett kereszt helyére, tardosi vörös márványból készült keresztet állítottak 1,5 millió forintból, amit a Nemzetiségi Önkormányzat nyert pályázaton.

A település új nevezetességét Visnyei László plébános áldotta meg, és a rávésett szöveg hirdeti: Urunk Jézus Krisztus, áldd meg az e faluba érkezőket, és vezesd útjukon az innen távozókat!

Kevesebb